Samen verder op de tandem, dubbel gezellig!

Velorama verwierf onlangs een in zeer slechte staat verkerende Quadruplette, een tandem voor 2 personen naast elkaar. Door het ontbreken ven bezoekers door de corona-lockdown had de staf van Velorama ruimschoots gelegenheid de restauratie ter hand te nemen. Daar ging heel wat speur- en denkwerk aan vooraf. Er zijn maar weinig originele Quadruplettes gemaakt en bewaard gebleven, documentatie ontbreekt meestal.

Het damesstuur links doet geen dienst, tandemdames in die tijd werden geacht zich niet met de navigatie te bemoeien. Een naast-elkaar tandem wordt doorgaans een Sociable genoemd omdat conversatie hierop goed mogelijk was.

Verder werd de collectie uitgebreid met een vroege achter-elkaar tandem uit 1848 van Raleigh, wèl met een gekoppeld stuur.

Door deze aanwinsten bezit Fietsmuseum Velorama thans de grootste en meest representatieve collectie tandems ter wereld.