Nieuw: Digitale looproute door het Velorama!

15 oktober 2017 is de digitale looproute, waar het Velorama de afgelopen tijd aan gewerkt heeft, officieel in gebruik genomen in bijzijn van mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij beheert de portefeuille van o.a. Cultuur & Erfgoed.

Het is simpel: bij 20 objecten in ons museum staat een nummer. Het nummer correspondeert met meer informatie over het object die u via uw mobiele telefoon kunt oproepen, vervolgens verschijnen de bijzonderheden over het object in kwestie. Aan de digitale looproute zijn geen extra kosten verbonden.