Koninklijk rijwiel van 200 jaar oud in Nationaal Fietsmuseum Velorama

Een groot moment in de historie van dit museum.

Dankzij de medewerking van het Koninklijk Huisarchief mag het rijwiel voor een periode van 5 jaar in Nijmegen worden tentoongesteld. Vooruitlopend op een grotere expositie in het kader van 200 jaar fietsen is dit rijwiel nu al in het fietsmuseum Velorama te zien. Het is een Kerr uit 1820 en altijd in het bezit van de koninklijke Familie geweest. Koning Willem II heeft hem bereden en het is de eerste keer in 200 jaar dat deze fiets wordt tentoongesteld.

In 1816 construeerde de Duitser Karl Friedrich Freiherr von Drais de eerste loopfiets, die de vader van alle huidige fietsen kan worden genoemd.